Onze praktijk is vooralsnog wegens de Corona uitbraak gesloten. Mocht u in overleg met de praktijk toch een spoedafspraak hebben, dan vragen wij u het volgende in acht te nemen:

ALLEEN MET EEN VOORAF GEMAAKTE TELEFONISCHE AFSPRAAK MET INSTEMMING VAN DE VERANTWOORDELIJKE TANDARTS MOGEN WIJ U BINNEN LATEN!

 • BEGELEIDERS ZIJN NA DE CORONA UITBRAAK WEER WELKOM. NU EVEN NIET (UITZONDERING VOOR KINDEREN EN HULPBEHOEVENDEN )
 • ONZE DEUR ZAL IN PRINCIPE GESLOTEN ZIJN. DUS SVP AANBELLEN. SLUIT DE DEUR WEER GOED ACHTER U SVP
 • WIJ PROBEREN UW BEZOEK BINNEN ONZE MUREN ZO KORT MOGELIJK TE HOUDEN
 • BEWAAR AAN DE BALIE EN BINNEN DE WACHTRUIMTE MAXIMALE AFSTAND
 • UW HANDEN WASSEN DEED U AL VAKER. DOE HET NOG EEN KEER VLAK VOORDAT U B IJ ONS KOMT
 • VOORAFGAAND AAN HET MONDONDERZOEK ZULT U IN DE BEHANDELKAMER GEVRAAGD WORDEN DE MOND TE SPOELEN MET WATERSTOFPEROXIDE 1%
 • TIJDENS DEZE PERIODE VAN SPOEDOPSTELLING VERDELEN DE TANDARTSEN PER DAG ROULEREND HUN DIENSTEN. U WORDT ALTIJD GEHOLPEN DOOR EEN TANDARTS UIT DE PRAKTIJK
 • ZO KORT MOGELIJK AAN DE BALIE. VELE ZAKEN KUNNEN LATER OF TELEFONISCH
 • KOMT U VOOR UW PROTHESE? MAAK DEZE VOORAF UITVOERIG SCHOON EN DOE HEM LIEFST VLAK VOORAF THUIS UIT
   
 • BENT TE VROEG? WACHT DAN EVEN IN DE AUTO
 • TOILETBEZOEK LIEVER THUIS