Hoofdstuk X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H-codes)Code
Prestaties Tarief
H11
Trekken tand of kies
40,34
H16
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant
30,12
H21
Kosten hechtmateriaal
5,72
H26
Hechten weke delen
59,16
H35
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
64,54
H40
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
48,41
H41
Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
32,27
H42
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
64,54
H43
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting
86,06
H44
Primaire antrumsluiting
59,16
H50
Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling
53,79
H55
Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling
16,14
H59
Behandeling kaakbreuk, per kaak
75,30
H60
Marsupialisatie
75,30
H65
Primaire sluiting
145,22
H70
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
75,30
H75
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
145,22
H80
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
102,19
H85
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
172,11
H90
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
53,79