Hoofdstuk XIII Implantaten (J-codes)Code
Prestaties Tarief
J01
Initieel onderzoek implantologie
59,72
J02
Verlengd onderzoek implantologie
91,87
J03
Proefopstelling
124,02
J05
Implantaatpositionering op grond van CT-scan
41,34
J06
Vrijleggen foramen mentale
27,56
J07
Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik
**
J08
Aanbrengen botvervangers in extractie wond
18,37
J09
Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft
220,49
J10
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting
137,80
J11
Prepareren donorplaats
124,02
J12
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
133,21
J13
Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting
64,31
J15
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
78,09
J16
Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft
78,09
J17
Aanvullende ophoging bodem bijholte
119,43
J18
Ophoging bodem bijholte orthograad
55,12
J19
Toeslag esthetische zone
59,72
J20
Plaatsen eerste implantaat, per kaak
209,92
J21
Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond
75,33
J22
Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond
105,65
J23
Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)
68,90
J24
Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond
22,97
J25
Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond
41,34
J26
Moeizaam verwijderen implantaat
151,58
J27
Vervangen implantaat
209,92
J30
Bindweefseltransplantaat, eerste
96,46
J31
Volgende bindweefseltransplantaat
45,93
J32
Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef
105,65
J33
Kosten implantaat
290,00
J40
Twee magneten/drukknoppen
142,40
J41
Elke volgende magneet, drukknop
32,15
J42
Staaf tussen twee implantaten
188,33
J43
Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
59,72
J44
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
22,97
J50
Boven- en onder klikgebit
473,13
J51
Onder-klikgebit
307,76
J52
Boven-klikgebit
307,76
J53
Omvorming klikgebit
91,87
J54
Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten
119,43
J55
Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
137,80
J56
Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
160,77
J57
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten
78,09
J58
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten
101,06
J59
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten
124,02
J60
Specifiek consult nazorg implantologie
50,53
J61
Uitgebreid consult nazorg implantologie
82,68
J70
Opvullen zonder staafdemontage
128,62
J71
Opvullen met staafdemontage op twee implantaten
160,77
J72
Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten
183,74
J73
Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten
206,71
J74
Reparatie zonder staafdemontage
50,53
J75
Reparatie met staafdemontage op twee implantaten
96,46
J76
Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten
119,43
J77
Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten
142,40
J80
Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit
467,62
J97
Overheadkosten implantaten
166,12
J98
Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
94,01