Hoofdstuk IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes)
Code
Prestaties Tarief
G01
Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)
134,46
G02
Spieractiviteitsmeting en registratie
86,06
G03
Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling
59,16
G10
Niet-standaard beetregistratie
80,68
G11
Scharnierasbepaling
80,68
G12
Centrale relatiebepaling
75,30
G13
Protrale/laterale bepalingen
53,79
G14
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
484,07
G15
Voor het behouden van beethoogte
26,89
G16
Therapeutische positiebepaling
26,89
G20
Beetregistratie intra-oraal
53,79
G33
Aanbrengen front/hoektandgeleiding
53,79
G61
Instructie spieroefeningen
53,79
G62
Occlusale spalk
145,22
G63
Repositiespalk
215,14
G64
Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties
26,89
G65
Indirect planmatig inslijpen
295,82
G66
Biofeedbacktherapie
48,41
G67
Behandeling triggerpoint
59,16
G69
Opbeetplaat
59,16
G71
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
268,93
G72
Controlebezoek MRA
26,89
G73
Reparatie MRA met afdruk
43,03