Hoofdstuk VIII Kronen en bruggen (R-codes)


R08
Eenvlaks composiet inlay
63,18
R09
Tweevlaks composiet inlay
121,10
R10
Drievlaks composiet inlay
157,96
R11
Eenvlaksinlay
94,77
R12
Tweevlaksinlay
147,42
R13
Drievlaksinlay
210,61
R14
Toeslag voor aangegoten pin, per pin
26,33
R24
Kroon
231,67
R28
Endokroon, indirect vervaardigd
63,18
R29
Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening
52,65
R31
Opbouw plastisch materiaal
31,59
R32
Gegoten opbouw, indirecte methode
52,65
R33
Gegoten opbouw, directe methode
105,30
R40
Eerste brugtussendeel
157,96
R45
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
78,98
R46
Brugverankering, per anker
52,65
R49
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
131,63
R50
Metalen fixatiekap met afdruk
26,33
R55
Gipsslot met extra afdruk
26,33
R60
Plakbrug zonder preparatie
105,30
R61
Plakbrug met preparatie
157,96
R65
Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
36,86
R66
Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
21,06
R70
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
57,92
R71
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
57,92
R72
Vernieuwen schildje van plastisch materiaal
31,59
R73
Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje
21,06
R74
Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
21,06
R75
Opnieuw vastzetten plakbrug
52,65
R76
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
26,33
R77
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
26,33
R78
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
63,18
R79
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
105,30
R80
Temporaire, eerste voorziening
26,33
R85
Temporaire, volgende voorziening
10,53
R90
Gedeeltelijk voltooid werk
**