Hoofdstuk II Maken en beoordelen foto's (X-codes)Code
Prestaties Tarief
X10
Kleine rontgenfoto
15,06
X21
Kaakoverzichtsfoto
64,54
X22
Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
64,54
X24
Schedelfoto
29,04
X25
Maken meerdimensionale kaakfoto
129,09
X26
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
53,79