Hoofdstuk IV Verdoving (A-codes)Code
Prestaties Tarief
A10
Geleidings- en/of infiltratie verdoving
13,45
A15
Oppervlakte verdoving
6,99
A20
Behandeling onder algehele narcose
**


 

Hoofdstuk V Verdoving door middel van een roesje (B-codes)Code
Prestaties Tarief
B10
Introductie roesje (lachgassedatie)
26,89
B11
Toediening roesje (lachgassedatie)
26,89
B12
Overheadkosten roesje (lachgassedatie)
34,57