VI Vullingen (V)


Code
Prestaties Tarief
V15
Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal
64,54
V30
Fissuurlak, eerste element
24,20
V35
Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting
13,45
V40
Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament
5,38
V50
Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
10,76
V70
Parapulpaire stift
10,76
V71
Eenvlaksvulling amalgaam
22,59
V72
Tweevlaksvulling amalgaam
36,04
V73
Drievlaksvulling amalgaam
46,79
V74
Meervlaksvulling amalgaam
65,62
V80
Wortelkanaalstift
18,83
V81
Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer
33,35
V82
Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer
46,79
V83
Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer
57,55
V84
Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer
76,38
V85
Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
8,07
V91
Eenvlaksvulling composiet
43,03
V92
Tweevlaksvulling composiet
56,48
V93
Drievlaksvulling composiet
67,23
V94
Meervlaksvulling composiet
86,06