Hoofdstuk IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes)Tarieven

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2018.

Tandheelkunde

Kaakgewrichtbehandelingen