Hoofdstuk IV Verdoving (A-codes)Verdoving

Verdoving door middel van een roesje