Tarieven


 De tandartstarieven worden jaarlijks door de Minister van Volksgezondheid op aangeven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaald. De omschrijvingen en tarieven vindt u op het blad 'Tarieven 2018'

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.
Klik hier voor de in onze praktijk van toepassing zijnde Betalingsvoorwaarden