Het is niet nodig om patiŽnten met een gewrichtsprothese preventief antibiotica voor te schrijven als zij een tandheelkundige behandeling ondergaan. Dat is de kern van de Richtlijnmodule 'Antibioticaprofylaxe bij een gewrichtsprothese' die de KNMT onlangs heeft geautoriseerd.

Een gezonde mond draagt bij aan een gezond lichaam. Andersom geldt ook: problemen in de mond kunnen leiden tot gezondheidsproblemen.  Mede daarom hamert de KNMT ook zo op preventie en regelmatige controle. Een tandheelkundige behandeling is immers niet helemaal zonder risico. Als gevolg van een tandheelkundige behandeling  kunnen bacteriŽn in de bloedbaan terechtkomen.  En dat kan in zeldzame gevallen leiden tot infecties elders in het lichaam.

Bij patiŽnten met een heupprothese bijvoorbeeld zou het gebied rond de gewrichtsprothese geÔnfecteerd kunnen raken. Is het daarom  zinvol deze groep patiŽnten preventief antibiotica voor te schrijven als zij een tandheelkundige behandeling ondergaan?  De Nederlandse Orthopaedische Vereniging en de KNMT hebben zich gebogen over deze vraag en zijn gekomen met een duidelijke richtlijn: preventief antibioticagebruik is niet nodig voor deze groep.

De aanbevelingen van de richtlijnmodule luiden kort en bondig:

  • Schrijf voorafgaand aan een tandheelkundige behandeling preventief geen antibioticaprofylaxe voor:
  • ...aan patiŽnten met een gewrichtsprothese;ook niet als deze patiŽnten een verminderde immuniteit hebben;
  • ...of als zij behandelingen in geÔnfecteerd gebied ondergaan (bijvoorbeeld abcesincisie, extractie, parodontale behandeling of endodontische behandeling).
  • Attendeer de patiŽnt op het belang van een goede mondgezondheid en regelmatige controle.